Kliknij i zadzwoń Czat na żywo Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Umowa o Programie API
 • UMOWA O PROGRAMIE API

  Program API Depositphotos jest połączeniem elementów oprogramowania, specyfikacji i dokumentacji rozwiniętych przez Depositphotos w celu ułatwienia interakcji pomiędzy stroną internetową resellera a providerem plików (Depositphotos). Interfejs programowania aplikacji (API) oferuje resellerowi modyfikowalne narzędzia i usługi pozwalające resellerowi na dostęp do bazy danych Depositphotos, materiałów i plików, aby zaoferować rzeczone materiały i pliki na sprzedaż, podobnie jak dzieła zależne bazujące na rzeczonych plikach.

  Program API Depositphotos, włączając składający się na niego sprzęt, moduły programu, dokumentację i specyfikację techniczną są własnością Depositphotos i są dystrybuowane na zasadzie niewyłącznej licencji ważnej na całym świecie, a rzeczona licencja rozszerza się na aktualizacje, zmiany, modyfikacje, kopie i inne wersje wdrożone przez Depositphotos lub resellera, lub na wykorzystanie przez resellera. Licencja nie może być przekazana stronom trzecim lub sublicencjonowana. Wszystkie prawa do elementów licencjonowanych i ich aplikacji, bezpośrednio stwierdzone w warunkach tego dokumentu, czy też nie, pozostają własnością Depositphotos.

  Jeżeli nie zgadzasz się z zasadami tej Umowy, nie zezwala Ci się na używanie Programu API.

  1. DEFINICJE

  Provider Obrazów: firma Depositphotos Inc., jej wszystkie oddziały i pododdziały, jej witryny, bazy danych, sprzęt, oprogramowanie i zarejestrowane znaki handlowe.

  Witryna: Strona internetowa z plikami stockowymi (www.depositphotos.com) obsługiwana przez providera plików jako rynek do sprzedaży licencji do użytku komercyjnego różnych rodzajów i rozmiarów plików, obejmując sprzęt, oprogramowanie, bazy danych, pliki, materiały, projekty stron, elementy interfejsu użytkownika, algorytmy, ich użytkowników i wszystkie dane związane z ich użyciem na stronie internetowej.

  Plik: Fotografia, obraz wektorowy lub inny element graficzny, plik elektroniczny opisujący i definiujący go, wszelkie dodatkowe grafiki ekranowe służące do przedstawiania na witrynie wraz z informacjami o nich, włączając, ale nie ograniczając się do artysty/właściciela, daty wgrania, danych dotyczących sprzedaży i danych dotyczących licencjonowania.

  Skończony Produkt: Elektroniczny lub fizyczny produkt obejmujący jeden lub więcej plików licencjonowanych od dostawcy pbrazów.

  Użytkownik: Zarejestrowany użytkownik witryny providera plików lub witryny resellera.

  Reseller: Zarejestrowany użytkownik witryny providera plików licencjonowany przez providera plików do używania Programu API.

  Kupujący: Użytkownik otrzymujący pliki, dane plików lub inne skończone produkty z bazy danych providera plików, czy to uzyskane poprzez witrynę providera plików, Program API, czy wszelkie inne środki usankcjonowane i zaaprobowane przez providera plików.

  Dostawca: Fotograf, ilustrator, inicjator, twórca i/lub inny właściciel plików zarejestrowany jako dostawca na witrynie providera plików, który wgrywa rzeczone pliki na witrynę w celu sprzedawania praw licencyjnych do ich wykorzystania komercyjnego.

  API: Interfejs programowania aplikacji zaprojektowany i wdrożony przez providera plików, łączący metody programowania, specyfikacje techniczne i dokumentację w celu umożliwienia zarejestrowanym resellerom uzyskania legalnego dostępu do elementów bazy danych providera plików w celu wykorzystania rzeczonych elementów do oferowania plików lub skończonych produktów na sprzedaż.

  Elementy Licencjonowane: Interfejs programu, kod, algorytmy, dokumentacja, umowy i inne elementy związane z lub będące częścią Programu API należące do providera plików.

  Związane Umowy: Niniejsza Umowa, Umowa członkowska, Warunki korzystania z serwisu i wszystkie inne aktywne i obowiązujące Umowy znajdujące się na witrynie providera plików lub w inny sposób dokonane pomiędzy resellerem, a providerem plików dotyczące korzystania z Programu API.

  2. OPIS TYPÓW API

  2.1. Typy API i ich cechy

  Partnerstwo API. Partnerstwo API zapewnia pełną funkcjonalność wymaganą do przeszukiwania bazy danych providera plików i wyświetlania przykładów plików i wszystkich związanych informacji użytkownikowi na witrynie resellera. Aby zakupić plik, kupujący będzie kierowany na witrynę providera plików. Kupujący, którzy zarejestrują się na witrynie providera plików po wejściu poprzez link resellera są oznaczani jako poleceni resellera, który będzie zarabiał dochód zgodnie z zasadami i warunkami Programu partnerskiego providera plików.

  API Biznes. API biznes jest szczególnym typem API, które pozwala na sprzedaż pochodnego pliku bazującego na oryginalnym pliku jako części gotowego produktu stworzonego „na żądanie” (zgodnie z definicją prawa autorskiego w USA). Reseller może produkować produkty (takie, jak T-shirty, kubki, podkładki pod myszki, kalendarze, plakaty, itp.) wykorzystując i adaptując pliki z zamówienia kupującego.

  Bez względu na to, czy skończony produkt jest w formie mediów elektronicznych, czy zastosowany do lub będący częścią wyprodukowanego produktu fizycznego, pliki muszą zostać dostarczone do klienta jako część skończonego produktu, a nie jako pliki do ponownego użycia pliki żródłowe. Metody API biznes pozwalają na wyszukiwanie plików w bazie danych providera plików i wyświetlania przykładów plików i wszystkich związanych informacji o plikach użytkownikowi na witrynie resellera. Transakcje zakupu plików będą wykonywane na witrynie resellera bez żadnego odniesienia do providera plików.

  Obrazy uzyskane poprzez API biznes muszą być wykorzystane do odsprzedaży w formie skończonego produktu; dlatego provider plików dostarcza je resellerowi na licencjach EL3, EL4 i EL5: Fizyczne i elektroniczne produkty do odsprzedaży. Jako dla takich, to reseller definiuje wartość skończonego produktu, ale nie może być ona niższa niż koszt plików sprzedanych przez providera plików na licencjach EL3, EL4 i EL5.

  Aplikacje API. Aplikacje API pozwalają na tworzenie własnych programów do połączenia z bazą danych plików providera plików. Aplikacje API nie tylko oferują zrozumiały dostęp do bazy danych plików providera, ale także zapewniają użytkownikowi funkcjonalność koszyka kupującego, włączając dodawanie do koszyka, przeszukiwanie koszyka, kasowanie obiektów z koszyka i zakup pozycji z koszyka.

  API Resellera. API resellera umożliwia sprzedaż plików providera plików na witrynie resellera i oferuje resellerowi największą elastyczność cenową. Kupujący nie są przekierowywani na witrynę providera plików do płatności. Ta metoda jest przeznaczona dla resellerów tworzących swoją własną witrynę z plikami stockowymi w celu sprzedaży plików pozyskanych albo w całości od providera plików, albo w połączeniu z plikami z innych baz danych.

  Provider plików dostarcza resellerowi pliki w standardowych cenach lub poprzez plan abonamentowy. Reseller ustala cenę plików odsprzedawanych kupującym.

  Provider plików zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany cen plików dostarczonych do resellera poprzez Program API, do zwiększenia, jak również obniżenia w dowolnym momencie i według własnego uznania, z lub bez wcześniejszego zawiadamiania resellera.

  3. PROCEDURA AKTYWACJI API

  Aby rozpocząć pracę z Programem API, Reseller powinien:

  • Zarejestrować konto kupującego na witrynie providera plików (www.depositphotos.com);
  • Ustalić, który (które) poziom(y) usług API najlepiej odpowiadają potrzebom resellera;
  • Wysłać wniosek o klucz API na zamierzony (zamierzone) poziom(y) usług API.

  Kiedy provider plików wyda klucz API, reseller może zacząć integrować Program API z witryną resellera i zacząć dystrybucję plików i/lub produktów licencjonowanych.

  Provider plików zastrzega sobie prawo do odmowy wydania klucza API resellerowi z dowolnych przyczyn i nie ma obowiązku podania tych przyczyn.

  4. OGÓLNE POSTANOWIENIA LICENCJONOWANIA API

  Używając Programu API providera plików,reseller potwierdza swoją zgodę na następujące:

  • Reseller jest zarejestrowanym użytkownikiem z legalnym i aktywnym kontem kupującego na witrynie providera plików. Wszystkie działania resellera na witrynie będą w granicach związanych Umów.
  • Reseller akceptuje i zgadza się, że wszystkie pliki, włączając wszystkie pliki i informacje związane z nimi, są własnością providera plików i/lub dostawców; wszystkie takie pliki są chronione połączeniem praw autorskich, praw własności intelektualnej i innych podobnych regulacji. Reseller zgadza się podjąć wszelkie profilaktyczne i konieczne kroki do ochrony plików przeciwko nielicencjonowanemu i nieautoryzowanemu kopiowaniu, transmisji i dystrybucji. Reseller gwarantuje, że każdy plik pokazany na witrynie resellera będzie podpisany nazwą dostawcy.
  • Reseller akceptuje i zgadza się, że wszystkie Obrazy, włączając wszystkie pliki i informacje związane z nimi, są własnością Providera Obrazów i/lub Dostawców; wszystkie takie Obrazy są chronione połączeniem praw autorskich, praw własności intelektualnej i innych podobnych regulacji. Reseller zgadza się podjąć wszelkie profilaktyczne i konieczne kroki do ochrony plików przeciwko nielicencjonowanemu i nieautoryzowanemu kopiowaniu, transmisji i dystrybucji. Reseller gwarantuje, że każdy Obraz pokazany na witrynie Resellera będzie podpisany nazwą Dostawcy.
  • Reseller nie używa i nie będzie używał licencjonowanych elementów do tworzenia, dostarczania lub dystrybuowania szkodliwych kodów programów, programów szpiegujących, oprogramowania z reklamami, wirusów, robaków, trojanów lub innych inwazyjnych, destrukcyjnych lub szkodliwych programów dla providera plików lub użytkowników. Witryna resellera nie zawiera innych mechanizmów lub urządzeń zaprojektowanych w celu lub które mogą być użyte do usunięcia lub modyfikacji zawartości witryny, zaburzenia działania lub błędu witryny lub jej wyposażenia, systemów komputerowych lub materiału lub w inny sposób wpłynąć na dostępność lub możliwość wykorzystania plików i/lub witryny, lub może wyrządzić podobną szkodę użytkownikom, kontom użytkowników lub komputerom użytkowników.
  • Reseller nie używa i nie będzie używał licencjonowanych elementów do nielegalnych celów ani do żadnych działań łamiących prawa stron trzecich, włączając prawa własności, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i inne powiązane przepisy i prawa.
  • Reseller nie będzie sprzedawał, przekazywał, dawał dostępu, pożyczał ani sublicencjonował licencjonowanych elementów, ani bezpośredniego dostępu do Programu API, ani w inny sposób nie będzie zarabiał wykorzystując Program API, za wyjątkiem sposobów opisanych dokładnie na witrynie providera plików i wyszczególnionych w związanych Umowach..
  • Reseller nie będzie wykorzystywał elementów designu witryny providera plików, logotypu, interfejsu użytkownika lub ogólnego stylu ponad zakres implementacji Programu API w dowolnym celu, zwłaszcza, ale nie ograniczając się do przyciągania klientów, ani nie będzie tworzył wrażenia, że reseller działa w imieniu lub na żądanie providera plików, jego reprezentantów, managerów, członków personelu, pracowników lub innych reprezentantów. Reseller nie będzie tworzył zapisów, że jego witryna w całości lub częściowo, została stworzona lub zaaprobowana przez providera plików.
  • Reseller będzie zgłaszał providerowi plików wszystkie transfery plików providera plików przeprowadzane przez resellera do kupującego, podobnie jak wszelkie kolejne odsprzedaże rzeczonych plików.
  • Reseller nie będzie używał Programu API do reklamowania konkurencyjnych serwisów lub publicznego porównania pomiędzy providerem plików, a jego konkurentami.

  Zaniechanie przez resellera akceptacji lub postępowania zgodnie z powyższymi zasadami stworzy podstawę do natychmiastowego zerwania tej Umowy.

  5. ZASADY LICENCJI DO OKREŚLONYCH TYPÓW API
  Zależnie od używanego typu API, reseller potwierdza i zgadza się na następujące:

  5.1. Dla Partnerstwa API:

  • Reseller nie będzie finalizował transakcji plików niezależnie od providera plików i nie będzie pobierał plików dla kupujących używając Partnerstwa API oraz będzie używał licencjonowanych elementów wyłącznie do wyszukiwania, wyświetlania i wybierania plików, przekierowując kupujących na witrynę providera plików w celu zakupu i transferu plików.
  • Reseller zgadza się, że provider plików może z dowolnego powodu i bez podawania przyczyny wycofać pozwolenie na użycie API przez resellera lub na witrynie resellera, jeżeli provider plików uzna, że to użycie jest nielegalne lub szkodliwe dla providera plików.
  • Wyłączne źródło dochodów resellera z użycia API w Programie Partnerstwa API providera plików pochodzi z prowizji z transakcji kupujących i sprzedających poleconych przez resellera na witrynę providera plików, jak nakazują zasady Programu partnerskiego.
  • 4.Reseller otrzyma wynagrodzenie na swoje konto zgodnie z zasadami Programu partnerskiego tylko jeżeli i kiedy reseller całkowicie przestrzega zasad wszystkich związanych Umów.

  5.2. Dla API Biznes

  • Wszystkie skończone produkty zawierające pliki providera plików lub pliki mają być zgodne i stosować się do wszelkich obowiązujących praw autorskich i związanych praw oraz być zgodne ze wszystkimi wymaganiami providera plików dotyczących dozwolonych dzieł zależnych opisanych w Umowach o licencji standardowej i rozszerzonej.
  • Cena zapłacona przez kupującego za skończony produkt nie będzie niższa niż suma cen wszystkich licencji plików wykorzystanych w rzeczonych skończonych produktach.
  • Obrazy lub pliki licencjonowane przy użyciu API Biznes mogą być wykorzystywane tylko do tworzenia skończonych produktów i dostarczone do kupującego wyłącznie jako część skończonego produktu i nie mogą być licencjonowane osobno lub dostarczone w żadnym innym formacie.
  • Reseller będzie zgłaszał providerowi plików wszystkie kolejne odsprzedaże wszelkich skończonych produktów włączając pliki providera plików lub materiały i odeśle wszystkie należne opłaty providerowi plików za rzeczoną odsprzedaż.
  • Każdy transfer skończonych produktów do kupującego jest wieloetapowym procesem:kKupujący wybiera plik(i) i typ skończonego produktu i składa zamówienie, reseller kupuje plik od providera plików w cenach obowiązujących na witrynie providera plików w momencie zakupu, reseller pobiera pliki i scala je w skończonym produkcie, reseller transferuje skończony produkt do kupującego i kupujący jest obciążony ceną określoną przez resellera.
  • Każde zamówienie kupującego na witrynie resellera powinno korespondować z zakupem plików od providera plików.

  5.3. Dla Aplikacji API

  • Reseller będzie wykorzystywał Aplikacje API wyłącznie do użytku niekomercyjnego. W sytuacji odkrycia użytku komercyjnego lub potencjalnego użycia komercyjnego, reseller ma obowiązek wnioskować do providera plików o zgodę i/lub negocjację nowej licencji do takiego użycia.
  • Reseller będzie traktował wszystkie dane zawierające informacje osobiste lub techniczne o kupujących jako informacje poufne i nie będzie ich wykorzystywał, zachowywał, transferował lub ujawniał stronom trzecim bez względu na powód, poza celami marketingowymi i licencjonowania plików od providera plików.
  • 3.Reseller będzie zgłaszał providerowi plików wszystkie kolejne odsprzedaże wszelkich skończonych produktów włączając pliki providera plików lub materiały i odeśle wszystkie należne opłaty providerowi plików za rzeczoną odsprzedaż.

  5.4. Dla API Resellera

  • Reseller gwarantuje, że API resellera będzie używane wyłącznie do licencjonowania plików providera plików na witrynie resellera.
  • Zgodnie z najlepszą wiedzą resellera, każdy plik licencjonowany przez kupującego jest wykorzystywany w ramach limitów Umów licencyjnych providera plików zakupionych przez kupującego, a kupujący potwierdził swoją zgodę z zasadami tej Umowy licencyjnej w momencie zakupu.
  • Cena plików dostarczonych kupującemu nie będzie niższa niż cena zapłacona przez resellera za pliki zakupione bezpośrednio od providera plików.
  • Reseller będzie zgłaszał providerowi plików wszystkie kolejne odsprzedaże wszelkich skończonych produktów włączając pliki providera plików lub materiały i odeśle wszystkie należne opłaty providerowi plików za rzeczoną odsprzedaż.
  • Każde zamówienie kupującego na witrynie resellera powinno korespondować z zakupem plików od providera plików.
  6. ZASADY ODSZKODOWANIA

  Reseller zgadza się płacić i dać odszkodowanie oraz wziąć stronę Depositphotos (jego zarządu, pracowników, udziałowców, partnerów, dostawców, itp.) w razie wszelkich roszczeń, zobowiązań, strat i wydatków (włączając opłaty prawne za adwokatów i ponoszone przez klienta) będących rezultatem:

  1. Celowego lub przypadkowego użycia witryny i/lub plików z niej na które uzyskano dostęp za pomocą loginu i hasła resellera niezależnie od tego, kto dokonał autoryzacji;

  2. Wszelkiej korespondencji resellera wykonanej za pomocą loginu i hasła resellera;

  3. Wszelkiego naruszenia przez resellera zasad i postanowień tej Umowy;

  4.Roszczeń wysuwanych przez dostawcę między podobnymi roszczeniami twierdzącymi, że działania providera naruszają prawa autorskie, prawa własności i inne prawa stron trzecich.

  Provider plików rezerwuje sobie możliwość i prawo przejmowania kontroli i wszelkiej obrony na koszt resellera lub wymagania odszkodowania od resellera. Reseller wyraża swoją zgodę na współpracę z obroną Depositphotos w razie takiego roszczenia.

  Reseller gwarantuje providerowi plików, jego agentom, zarządowi i pracownikom, że będzie chronił providera plików przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich będących wynikiem wykorzystania elementów stylu, designu, elementów licencjonowanych i plików, naruszenia tej Umowy, użycia usług i programów providera plików, które były powodem lub spowodowały straty, wydatki, uszkodzenia faktycznie poniesione lub te, które mogłyby zostać poniesione jako rezultat roszczeń, skarg, postępowania sądowego, w efekcie procesu sądowego, należności i wszelkiego rodzaju opłat.

  7. ZAKAZANE DZIAŁANIA

  Zakazane działania są wszelkimi działaniami, które mogą powodować szkodę providerowi plików lub wywołać całkowitą lub częściową stratę zysków finansowych. Resellerzy zaangażowani w zakazane działania są uznawani za jednostronnie łamiących niniejszą Umowę. Zakazane działania zawierają, ale nie są ograniczone do następujących:

  • Przejmowanie i/lub przechowywanie plików bez pozwolenia providera plików dla niezatwierdzonych użytkowników, odsprzedaż lub inne nieautoryzowane cele;
  • Ukrywanie informacji lub dostarczanie fałszywych lub błędnych informacji o sumach sprzedaży lub zysków na sprzedaży plików;
  • Sprzedaż plików providera plików bez płacenia providerowi plików ustalonych opłat;
  • Próby uzyskania dostępu do informacji osobistych, systemów kontroli i innych danych zawartych na witrynie providera plików innych niż te wymagane do operacji programu API;
  • Zniekształcanie lub przekręcanie informacji podczas wnioskowania o klucz dający dostęp do dowolnego poziomu Programu API;
  • Udostępnianie fałszywych danych na witrynie resellera, na podstawie których oferowany jest materiał Programu API;
  • Wszelkie działania mogące zdyskredytować lub zaszkodzić providerowi plików, witrynie lub Depositphotos w całości, spowodować pełne lub częściowe straty zysków finansowych lub skutkować w nieautoryzowane ujawnienie informacji osobistych lub biznesowych;
  • Ujawnienie treści, szczegółów, tekstów Umów i korespondencji pomiędzy providerem plików a resellerem;
  • Wszelkie użycie Programu partnerskiego lub API mogące wywoływać szkody na witrynie providera plików;
  • Bezpośrednia lub sugerowana charakteryzacja resellera, witryny resellera lub personelu resellera jako pracowników, członków zespołu, managerów lub innych reprezentantów providera plików, albo sugerowanie, że reseller działa w imieniu providera plików.

  Cała korespondencja biznesowa, umowy i kontrakty dokonane pomiędzy providerem plików, a resellerem są uznawane za sekrety handlowe i mają być utrzymywane jako ściśle tajne. Provider plików zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania za straty, finansowe lub inne za nieautoryzowane ujawnienie tych sekretów handlowych.

  8. ZAKOŃCZENIE

  Niniejsza Umowa rozpocznie się po akceptacji niniejszych warunków na witrynie providera plików, lub po podpisaniu przez resellera, lub przy pierwszym użyciu Programu API. Umowa obowiązuje do swojego bezpośredniego zakończenia.

  Provider plików zastrzega sobie prawo do jednostronnego zerwania tej Umowy z dowolnego powodu w dowolnym momencie bez wcześniejszego zawiadomienia i nie jest zobligowany do ujawnienia powodu takiego zerwania.

  Po zakończeniu Umowy provider plików zastrzega sobie prawo do zatrzymania pieniędzy na koncie resellera.

  Niezależnie od innych warunków tej Umowy, zerwanie lub inne jej zakończenie nie jest powodem do skorygowania lub złagodzenia obowiązku zapłaty przez resellera za pobranie plików.

  Niniejsza Umowa będzie zakończona bez szkody dla praw providera plików, zgodnie z faktem ochrony i ograniczenia odpowiedzialności dostarczonych i gwarantowanych przez tą Umowę, Warunki korzystania z serwisu i Umowę członkowską, które to ochrony, ograniczenia odpowiedzialności i praw przetrwają zakończenie tej Umowy. Podobnie, zasady i postanowienia tej Umowy w odniesieniu do informacji poufnych, odszkodowania, kontroli materiałów, zrzeczenia się odpowiedzialności i innych rodzajów ograniczeń odpowiedzialności w całości przetrwają fakt zakończenia tej Umowy.

  9. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Zawartość witryny i sama witryna są oferowane do przeglądania i używania bez żadnych osobistych ingerencji ze strony posiadaczy witryny (poza premoderacją) ani warunków i gwarancji, domniemanych i oczywistych. Te gwarancje obejmują zasady i warunki sprzedawalności. Provider plików nie gwarantuje, że zawartość witryny i jej funkcjonowanie spełni oczekiwania i wymagania resellera, ani że proces jej używania będzie pozbawiony błędów lub nie będzie przerwany z dowolnego powodu.

  Provider plików nie może i nie będzie gwarantować, że witryna lub pliki na niej umieszczone i dostępne do pobrania nie będą zawierać zanieczyszczeń, wirusów lub innych destrukcyjnych funkcji.

  10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Reseller rozumie, akceptuje odpowiedzialność i przyjmuje wszelkie ryzyko wynikające z wszelkiego użycia witryny, włączając bez ograniczeń wszelkie informacje lub inne pliki zawarte na witrynie.

  Provider plików oraz jego pracownicy, zarząd, partnerzy, udziałowcy i przedstawiciele nie przyjmują odpowiedzialności za żadne błędy lub zakłócenia w funkcjonowaniu witryny skutkujące utratą informacji biznesowych, zysku lub innymi stratami finansowymi wynikającymi z jakichkolwiek żądań, strat, petycji, działań lub innych wydarzeń wynikłych z tej Umowy oraz z jej kompetencji, włączając w to bez ograniczeń nawigację po witrynie, użycie, dostęp do jakichkolwiek plików lub ich części; tak samo, jak wszelkie prawa nawet w sytuacji, gdy Depositphotos zostało poinformowane na temat teoretycznej możliwości takich błędów, niezależnie od tego, czy powstałe wydarzenie lub błąd witryny było rezultatem naruszenia własności intelektualnej lub jakiejkolwiek innej własności, w oparciu o naruszenie prawa, zaniedbanie, odpowiedzialność wynikającą z umowy lub z innych podobnych przypadków lub sytuacji, czy nie.

  Provider plików nie jest odpowiedzialny za tymczasowe lub stałe, częściowe lub pełne uszkodzenie Programu API lub trudności w jego działaniu. Provider plików nie jest odpowiedzialny za utracony zysk w związku z błędami Programu API.

  Zgodnie z warunkami tej Umowy lub na mocy działania i użytkowania witryny w całości lub którejkolwiek części i zasobów wszelkimi sposobami, całkowita kwota zsumowanej odpowiedzialności providera plików będzie ograniczona do wysokości zapłaty otrzymanej przez providera plików za zgłoszony materiał, ale w żadnym razie ekwiwalent pieniężny takiego odszkodowania nie będzie przekraczał 100 $ (sto dolarów amerykańskich).

  11. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

  Witryna jest obsługiwana, zarządzana i kontrolowana przez Depositphotos Inc., z główną siedzibą w stanie Floryda, USA. Witryna jest dostępna do wykorzystywania w każdym kraju na świecie. Jako, że systemy regulacji każdego kraju mają różne prawa i akty podrzędne, które mogą różnić się od praw stanu Floryda, wchodząc na witrynę, reseller wyraża zgodę na to, że niniejsza Umowa podlega prawom obowiązującym w stanie Floryda. Do tej Umowy nie mają zastosowania postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

  Reseller zgadza się przyjąć i zareagować na wszystkie wymagane zawiadomienia wysłane na adres pocztowy podany przez niego podczas rejestracji na witrynie

  Dostawca zgadza się powstrzymać od:

  • Korzystania z wszelkich praw, jakie mógłby mieć w związku z procesem lub wynikiem procesu sądowego;;
  • Brania udziału lub organizowania wszelkich zbiorowych pozwów przeciwko providerowi plików odnośnie pracy witryny, postanowieniom tej Umowy lub wszelkich innych umów tutaj uznawanych.

  Wszelkie konflikty, które pojawią się lub mogą się pojawić w związku z tą Umową, włączając bez ograniczeń jej interpretację, wykonanie lub decyzje wykonawcze, naruszenia i implementacje będą poddane pod postępowanie rozjemcze stanu Floryda, USA.

  Jeżeli provider plików będzie musiał skorzystać z innego sądu niż polubowny, aby odzyskać należne opłaty lub wyegzekwować swoje prawa, reseller zgadza się zwrócić wszystkie wydatki, płatności i opłaty w przypadku wygranej providera plików.

  12. RELACJE STRON

  Reseller potwierdza i gwarantuje, że pod żadnymi warunkami nie będzie reprezentował lub wykonywał działań, które mogłyby być zinterpretowane jakby był on pracownikiem, administratorem, managerem lub kontraktorem Despositphotos Inc.

  Fakt zgody resellera na tą Umowę i ustalenia pomiędzy resellerem i używanie Programu API w żadnym wypadku nie oznacza, że są pomiędzy nimi relacje pracodawca/pracownik lub porozumienia agencyjne i ustalenie pomiędzy resellerem a providerem plików.

  Provider plików nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania, jakie wykonuje reseller z banerami, znakami, linkami i innymi elementami designu i własności intelektualnej witryny providera plików.

  13. KONTAKT

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z postanowieniami tego dokumentu, prosimy o kontakt z providerem plików przy użyciu poniższych informacji kontaktowych.

  e-mail: support@depositphotos.com.

  Lub użycie tego linku Kontakt.

  14. POTWIERDZENIE UMOWY

  AKCEPTUJĄC TO POROZUMIENIE, RESELLER POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ TĄ UMOWĘ, ROZUMIE JĄ I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED JEJ AKCEPTACJĄ. UWZGLĘDNIAJĄC, ŻE DEPOSITPHOTOS ZGADZA SIĘ DOSTARCZYĆ INTERFEJS API I ZAPEWNIAĆ MOŻLIWOŚĆ JEGO UŻYTKOWANIA, ZAKUPU I DOSTARCZANIA PLIKÓW ZA JEGO POMOCĄ, RESELLER ZGADZA SIĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU ZAWARTYMI W TEJ UMOWIE. PONADTO RESELLER ZGADZA SIĘ, ŻE JEST TO PEŁNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE ZGODY POMIĘDZY RESELLEREM, A DEPOSITPHOTOS, KTÓRE ZASTĘPUJE WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE POROZUMIENIA, USTNE LUB PISEMNE I JAKĄKOLWIEK INNĄ KOMUNIKACJĘ MIĘDZY RESELLEREM A PROVIDEREM PLIKÓW ODNOSZĄCĄ SIĘ DO TEMATU TEGO POROZUMIENIA.

  Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim. Dokumenty zostały przetłumaczone na inne języki dla wygody użytkowników nie mówiących po angielsku. Jeżeli są nieścisłości pomiędzy wersją angielską, a wersją przetłumaczoną, wersja angielska jest nadrzędna wobec przetłumaczonej.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Ustawienia
  • Zobacz folder
  • Move Folder
  • Edytuj folder
  • Usuń folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: