Kliknij i zadzwoń Czat na żywo Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Zgłoszenie naruszenia praw autorskich DMCA
 • ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH DMCA

  Depositphotos Inc. („Depositphotos”) szanuje własność intelektualną innych i oczekuje, że użytkownicy naszej strony będą robić to samo. Jeżeli uznasz, że któryś z plików lub materiałów udostępnionych przez Depositphotos naruszają jakieś z praw własności które posiadasz lub kontrolujesz w sposób uznany przez Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku („DMCA”), prosimy o działanie zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Zgłoszenie musi być dostarczone do wyznaczonego przedstawiciela Depositphotos w formie pisemnej i zawierać następujące dane:

  • Ręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które są prawdopodobnie naruszone.
  • Identyfikację dzieła chronionego prawami autorskimi uznanymi za naruszone lub, jeżeli jedno zgłoszenie obejmuje wiele chronionych prawami autorskimi dzieł, które zostały naruszone na pojedynczej stronie internetowej, wypisanie listy przedstawiającej te dzieła na tej stronie internetowej.
  • Identyfikację materiału, który jest zgłaszany jako naruszający lub będący przedmiotem naruszenia i który ma zostać usunięty albo dostęp do którego ma zostać uniemożliwiony oraz dostarczenie wystarczająco dużo informacji, aby Depositphotos mogło zlokalizować ten materiał.
  • Informacje wystarczające, aby Depositphotos mogło skontaktować się ze skarżącą stroną; takie jak adres, numer telefonu oraz, jeżeli jest dostępny, elektroniczny adres e-mail pod którym można będzie skontaktować się ze stroną skarżącą.
  • Oświadczenie, że strona skarżąca działa w dobrej wierze uznając że wykorzystanie materiału w zaskarżony sposób nie zostało dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego reprezentanta lub przez prawo.
  • Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą oraz, pod groźbą kary sądowej, że skarżąca strona została upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które są prawdopodobnie naruszone.

  Powyższe informacje muszą być dostarczone jako pisemne zgłoszenie to następującego wyznaczonego przedstawiciela Depositphotos:

  Nazwa wyznaczonego do otrzymywania zgłoszeń naruszeń praw autorskich Przedstawiciela Depositphotos: Copyright Agent, Depositphotos Inc.
  Agent od praw autorskich: 6750 N. Andrews Ave., Suite 200, Fort Lauderdale, FL 33309, USA.
  Numer fax: 48-12-395-3187
  Adres e-mail wyznaczonego przedstawiciela: abuse@depositphotos.com

  Jeżeli nie spełnisz wszystkich tych wymagań, Twoje zgłoszenie DMCA może nie być uwzględnione. Wszelkie inne zapytania zgłoszone do tego przedstawiciela, włączając w to prośby o wsparcie techniczne, pytania dotyczące rozliczeń itp. będą ignorowane.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Ustawienia
  • Zobacz folder
  • Move Folder
  • Edytuj folder
  • Usuń folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: