Kliknij i zadzwoń Czat na żywo Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Umowa o licencji standardowej i rozszerzonej
 • UMOWA O LICENCJI STANDARDOWEJ I ROZSZERZONEJ

  Poniższe jest prawną umową pomiędzy tobą lub organizacją, którą reprezentujesz, lub twoim pracodawcą, inną jednostką w imieniu której zawierasz tą umowę (zwanym dalej „ty”) a Depositphotos, Inc., jako licencjodawcą poniższego (zwanym dalej „Depositphotos”), i określa warunki i zasady na których korzystasz ze zdjęć, obrazów wektorowych, wideo i innych materiałów (zwanych dalej „Plik” lub „Pliki”) pobrane z www.depositphotos.com (zwanym dalej „Serwis”) lub w inny sposób udostępnione przez Depositphotos. Pobierając jakikolwiek Plik, zgadzasz się na bycie związanym zasadami tej umowy (zwanej dalej „Umową”).

  Depositphotos zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, dodatków, poprawek i edycji w tej Umowie w poszczególnych częściach lub w całości w dowolnym momencie, a ty zgadzasz się być związanym tymi zmianami. Takie zmiany są obowiązujące i skuteczne od momentu ich publikacji. Jeśli, z jakichkolwiek przyczyn nie zgadzasz się z tą Umową i nie akceptujesz jej warunków, nie możesz wchodzić do Serwisu i korzystać z jego zasobów.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Podlegając pod warunki i zasady umieszczone tutaj, Depositphotos przyznaje ci niewyłączną, wieczystą, ogólnoświatową, nietransferowalną i niepodlegającą podlicencjonowaniu licencję do korzystania z Pliku nieograniczoną ilość razy w całości lub w części podczas tworzenia rzeczy w ramach dozwolonego wykorzystania, ale nie przyznaje ci do praw autorskich i/lub intelektualnych praw własności. Wszelkie prawa autorskie i/lub intelektualne prawa własności do pliku są zarezerwowane przez Depositphotos i/lub dostawcy Pliku.
  2. Wszystkie Pliki w Serwisie mogą być pobrane z licencją standardową i/lub rozszerzoną. Kieruj się tymi zasadami, żeby wybrać właściwą licencję:
  1. Jeśli Plik jest wykorzystywany do tworzenia rzeczy, która nie jest ANI do odsprzedaży, ani do darmowej dystrybucji, licencja standardowa jest zawsze właściwa.
  2. Jeśli Plik jest wykorzystywany do rzeczy do odsprzedaży lub darmowej dystrybucji:
  1. jeżeli Plik odgrywa podrzędną rolę w rzeczy, odpowiednia jest licencja standardowa;
  2. jeżeli plik odgrywa główną rolę w rzeczy, odpowiednia jest licencja rozszerzona.
  1. Rzeczy do odsprzedaży: Rzecz, która będzie dystrybuowana, żeby podnieść komercyjny dochód (np. odsprzedaż szablonów internetowych, T-shirtów, książek, kalendarzy itp.). Rzecz stworzona na prośbę klienta nie jest uznawana za rzecz do odsprzedaży. Jednak, jeśli klient dystrybuuje lub zamierza dystrybuować taką rzecz, żeby zwiększyć dochód komercyjny, jest to uznawane za rzecz do odsprzedaży. Podczas pracy nad projektem dla klienta, weź pod uwagę ostateczne wykorzystanie rzeczy zanim pobierzesz Plik, żeby określić właściwą licencję, jaką musisz zakupić.
  2. Rzecz do darmowej dystrybucji: Rzecz, która będzie dystrybuowana szerokiemu gronu bez zwiększania dochodu komercyjnego (np. darmowe szablony internetowe, kartki pocztowe, ulotki, itp.).
  2. DEFINICJA „PODRZĘDNEJ ROLI” I „GŁÓWNEJ ROLI” PLIKU W RZECZY

  Rola, jaką odgrywa Plik w rzeczy jest determinowana przez wartość, jaką Plik dodaje do rzeczy i jak bardzo Plik wpływa na decyzję klienta, żeby wybrać tą konkretną rzecz spośród podobnych rzeczy.

  1. Główna rola: uznaje się, że Plik odgrywa główną rolę w rzeczy, jeżeli Plik jest podstawową, definiującą lub ważną częścią rzeczy, zwiększa wartość samej rzeczy lub wpływa na preferencje klienta do wyboru tej konkretnej rzeczy.
  2. Podrzędna rola: uznaje się, że Plik odgrywa podrzędną rolę w rzeczy, jeżeli plik jest postronną częścią rzeczy, nie dodaje znaczącej wartości do rzeczy i nie wpływa na preferencje klienta do wyboru tej konkretnej rzeczy.
  3. LICENCJA STANDARDOWA
  1. Licencja standardowa pozwala ci korzystać z pobranego Pliku do tworzenia każdego rodzaju rzeczy (poza rzeczami do odsprzedaży lub rzeczy do darmowej dystrybucji, gdzie Plik odgrywa główną rolę w rzeczy i dodaje do niej wartości)
  2. Zasady:
  Ilość gości na stronie internetowejBez ograniczeń
  Ilość kopii lub odbitek Do 500 000
  Ilość kopii lub wyświetleń w użyciu elektronicznym Do 500 000
  Maksymalny dozwolony rozmiar (rozdzielczość) niezmodyfikowanego Pliku w użyciu elektronicznymBez ograniczeń
  (rozdzielczość nie powinna przekraczać rozdzielczości wyświetlacza urządzenia na którym ma być wyświetlane).
  Tworzenie wszelkich rzeczy (poza rzeczami do odsprzedaży lub rzeczami do darmowej dystrybucji, gdzie Plik odgrywa główną rolę w rzeczy i dodaje do niej wartości)Dozwolone
  Tworzenie rzeczy do odsprzedaży lub rzeczy do darmowej dystrybucji gdzie Plik odgrywa podrzędną w rzeczyDozwolone
  Tworzenie rzeczy do odsprzedaży lub produktów do darmowej dystrybucji gdzie plik odgrywa główną rolę w rzeczy i dodaje mu wartości.Zabronione
  1. Przykłady dozwolonego wykorzystania:
  1. Użycie cyfrowe: strony; banery reklamowe; wygaszacze ekranu; tapety; oprogramowanie (do PC i urządzeń mobilnych); e-kartki; e-maile; e-booki; prezentacje (PowerPoint, Flash itp.); filmy, wideo i reklamy TV; nieoficjalne logo; użycie osobiste itp.
  2. Użycie drukowane: reklamy w gazetach i magazynach; drukowane materiały reklamowe; okładki i ilustracje do książek, gazet, magazynów; wizytówki; ulotki; plakaty; okładki CD/DVD; opakowania, etykiety i opakowania produktów; artykuły papiernicze: foldery, notesy, notatniki, pióra, ołówki i naklejki, przywieszki; kalendarze; kubki i szklanki; podkładki pod myszy; T-shirty, ubrania; osobiste wykorzystania niekomercyjne; itp.
  3. Drukowane i cyfrowe użycia przewidziane do transmisji, publicznego wyświetlania lub reprodukcji: suma oglądających, wyświetlaczy, kopii lub wydruków nie powinna przekraczać 500 000 (pięciuset tysięcy). Ten limit ilości widzów nie ma zastosowania w przypadku tworzenia stron internetowych.
  4. LICENCJA ROZSZERZONA
  1. Licencja rozszerzona zawiera wszystkie dozwolone wykorzystania licencji standardowej, nie ma żadnych ograniczeń w ilości kopii, wydruków lub wyświetleń i pozwala ci na tworzenie pobranego Pliku do tworzenia rzeczy do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji w których Plik odgrywa główną rolę w rzeczy oraz dodaje do niej wartość.
  2. Zasady:
  Ilość gości na stronie internetowej Bez ograniczeń
  Ilość kopii lub odbitekBez ograniczeń
  Ilość kopii lub wyświetleń w użyciu elektronicznymBez ograniczeń
  Maksymalny dozwolony rozmiar (rozdzielczość) niezmodyfikowanego Pliku w użyciu elektronicznymBez ograniczeń
  (rozdzielczość nie powinna przekraczać rozdzielczości wyświetlacza urządzenia na którym ma być wyświetlane)
  Tworzenie rzeczy do odsprzedaży lub rzeczy do darmowej dystrybucji gdzie Plik odgrywa podrzędną w rzeczyDozwolone
  Tworzenie rzeczy do odsprzedaży lub rzeczy do darmowej dystrybucji gdzie plik odgrywa główną rolę w rzeczy i dodaje mu wartości.Dozwolone
  1. Przykłady dozwolonego wykorzystania:
  1. Użycie cyfrowe: strony; szablony internetowe; banery reklamowe; wygaszacze ekranu; tapety; oprogramowanie (do PC i urządzeń mobilnych); e-kartki; e-maile; e-booki; prezentacje, szablony prezentacji, (PowerPoint, Flash itp.); szablony dokumentów; wszelkie inne szablony; filmy, wideo i reklamy TV, nieoficjalne logo; rzeczy do odsprzedaży i darmowej dystrybucji; użycie osobiste niekomercyjne oraz komercyjne itp.
  2. Użycie drukowane: reklamy w gazetach i magazynach; drukowane materiały reklamowe; okładki i ilustracje do książek, gazet, magazynów; książki całkowicie lub w większości ilustrowane; wizytówki; ulotki; plakaty; okładki CD/DVD; opakowania, etykiety i opakowania produktów; artykuły papiernicze: foldery, notesy, notatniki, pióra, ołówki i naklejki, przywieszki; kalendarze; kubki i szklanki; podkładki pod myszy; T-shirty, ubrania; rzeczy do odsprzedaży i dystrybucji; użycie osobiste niekomercyjne oraz komercyjne itp.
  5. PLIKI „TYLKO DO UŻYCIA EDITORIAL”
  1. Pliki oznaczone „Tylko do użycia editorial” są sprzedawane na zasadach licencji standardowej i nie są dopuszczone do użycia komercyjnego i reklamowego. Te Pliki mogą zawierać obrazy ludzi bez Zgody na wykorzystanie wizerunku Model Release, własność prywatną, znane marki i inne chronione elementy dla których mogą być wymagane specjalne pozwolenia do wykorzystania komercyjnego lub reklamowego.
  2. Korzystając z takiego Pliku, musisz podjąć wszystkie możliwe i racjonalne wysiłki, żeby uznać właściciela praw autorskich (dostawcę Depositphotos), przypisać go Depositphotos i umieścić link do www.depositphotos.com (jeśli ma to zastosowanie). Notka o prawach autorskich musi zawierać następujące: „[Nazwisko lub Nazwa Dostawcy (autora)]/Depositphotos.com”.
  3. Przykłady dozwolonego wykorzystania:
  1. Publikacje: gazety, magazyny itp.; artykuły lub publikacje na blogach lub stronach internetowych; artykuły w encyklopediach, podręcznikach, niekomercyjne wykorzystania związane z ważnymi wydarzeniami; niekomercyjne prezentacje, programy telewizyjne, filmy dokumentalne, wiadomości, wykorzystania osobiste.
  1. Przykłady zakazanego wykorzystania plików:
  1. Wszelkie cele komercyjne; reklama, promocje marek lub produktów; itp.
  6. ZAKAZANE WYKORZYSTANIE PLIKÓW
  1. Nie wolno ci:
  1. Udostępniać Pliku do darmowego pobrania na współdzielonym dysku, w usłudze, oprogramowaniu lub stronie internetowej w celu wymiany, transferu lub dystrybucji;
  2. Transferować, odsprzedawać, podlicencjonować, wynajmować, darować lub w inny sposób transferować Plik lub prawa do niego stronom trzecim;
  3. Tworzyć takich możliwości, żeby Plik mógł zostać wyciągnięty z produktu;
  4. Pozwalać stronom trzecim na dostęp do Pliku w celu dalszego wykorzystania;
  5. Korzystać z niezmodyfikowanego Pliku w e-formacie z rozdzielczością większą niż rozdzielczość wyświetlacza urządzenia na którym ma być wyświetlane;
  6. Korzystać z Pliku oznaczonego „Tylko do użycia editorial” do celów komercyjnych;
  7. Korzystać z Pliku do tworzenia oficjalnego logo, nazwy firmy lub znaku handlowego;
  8. Korzystać z Pliku w sposób, który narusza intelektualne prawa własności Pliku lub znaki handlowe stron trzecich lub który wiódłby do skargi na kłamliwe reklamy lub nieuczciwą konkurencję;
  9. Korzystać z Pliku w rozsyłaniu SPAMu;
  10. Korzystać z Pliku w sposób konkurujący z interesem Depositphotos;
  11. Wyświetlać, wykorzystywać lub publikować Plik w sposób, który mógłby prowadzić do wniosku, że model w Pliku aprobuje lub popiera produkty lub usługi przedsiębiorstwa lub znaku handlowego;
  12. Pokazywać osobę przedstawioną na Pliku w delikatnych okolicznościach, które mogą rozsądnie być uznane za obraźliwe lub niepochlebne wobec tej osoby (np. związane w chorobami fizycznymi lub umysłowymi, seksualnymi lub sugerującymi aktywność lub preferencje seksualne, przestępczością, molestowaniem fizycznym lub psychicznym czy zaburzeniami odżywiania);
  13. Korzystać z Pliku do celów pornograficznych, nielegalnych lub niemoralnych;
  14. Korzystać z Pliku w rzeczach lub produktach, które mogą zakłopotać lub upokorzyć osobę lub modela z Pliku;
  1. Wszystkie zabronione wykorzystania Pliku będą uznane za naruszenie praw autorskich. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie szkody wywołane przez naruszenie praw autorskich, włączając w to wszelkie roszczenia stron trzecich. Depositphotos rezerwuje sobie prawo do odwołania twojej licencji do dowolnego Pliku, który wykorzystałeś w sposób uznany za naruszenie praw autorskich.
  7. OGRANICZENIA STANOWISKOWE
  1. Licencje standardowa i rozszerzona są licencjami na jedno stanowisko. Licencja jednostanowiskowa pozwala tylko jednej (1) osobie (użytkownikowi) pobierać i korzystać z Pliku. Jednak, możesz przesyłać materiały lub dzieła pochodne zawierające Plik swoim klientom do reprodukcji w zakresie dozwolonego użycia, pod warunkiem że nie otrzymają oni żadnych dodatkowych praw do Plików i nie mają oni dostępu do Plików ani nie mogą wyciągnąć ich z materiałów, które udostępniłeś.
  2. Jednoczesne korzystanie z tego samego konta w Serwisie przez wielu użytkowników nie jest dozwolone. Każdy użytkownik, który chce mieć dostęp do Serwisu, musi mieć swoje konto. Są specjalne plany do wykorzystania firmowego dostępne w Serwisie. Prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta po szczegóły lub wejście na stronę plany dla zespołów.
  8. CZAS TRWANIA UMOWY

  Twoje prawa do korzystania z Pliku są tematem tej Umowy i ta Umowa zaczyna cię obowiązywać po pobraniu dowolnego Pliku. Masz prawo do korzystania z pobranego Pliku pod warunkiem, że nie ma żadnych zaległych płatności, zwrotów lub zwróconych płatności z karty kredytowej lub czekiem na twoim koncie. Jeśli twoje konto staje się zaległe, tracisz prawo korzystania z pobranego Pliku aż do czasu kiedy saldo zaległości zostanie w całości spłacone, i musisz przestać korzystać z Pliku lub wszelkich dzieł pochodnych i podjąć wszelkie konieczne wysiłki żeby zaprzestać z ich korzystania aż do czasu kiedy zaległe saldo będzie w całości spłacone. Ponadto, zwrócisz Depositphotos za wszystkie rozsądne wydatki (włączając opłaty prawników) poniesione w związku z zebraniem zaległych opłat. Depositphotos zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamiany dowolnego Pliku podobnym/alternatywnym z dowolnego powodu.

  9. NIEZALEŻNY AUDYT

  Depositphotos zastrzega sobie prawo do audytowania wykorzystania Pliku w celu weryfikacji spełniania przez ciebie tej Umowy. Udostępnisz wszystkie odpowiednie dokumenty do takiej weryfikacji. Każdy taki audyt będzie wykonany na koszt Depositphotos, chyba że taki audyt ujawni twoje zaległe płatności. W takim wypadku, zapłacisz zaległe płatności w całości łącznie z kosztami odsetek poniesionych podczas okresu audytu.

  10. GWARANCJE I ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Depositphotos gwarantuje i poręcza, że Plik wgrany i wykorzystywany w pełni zgodnie z tą Umową nie narusza żadnych praw autorskich, moralnych i intelektualnych praw własności, znaków handlowych ani praw publicznych lub prywatnych stron trzecich.
  2. W związku z Plikami oznaczonymi jako „Tylko do użycia editorial”, Depositphotos nie poręcza ani nie gwarantuje co do wykorzystania ludzi, znaków handlowych, logo, dzieł sztuki lub architektury przedstawionych na takich Plikach. Poza faktem, że Depositphotos robi wszelki rozsądny wysiłek żeby zapewnić właściwe opisy Plików oznaczonych jako „Tylko do użycia editorial”, Depositphotos nie może gwarantować dokładności takich informacji.
  3. Będziesz odpowiedzialny za korzystanie z Pliku i otrzymanie właściwych licencji do korzystania z niego. Wgrywając Pliki do Serwisu, dostawcy Depositphotos (autorzy) gwarantują i zapewniają, że mają wszystkie niezbędne do nich prawa autorskie. Depositphotos jest autoryzowanym agentem, który dystrybuuje i licencjonuje Pliki wgrane przez dostawców.
  4. Pliki w Serwisie są dostarczone „jakie są” bez żadnego rodzaju gwarancji. Przyjmujesz wszelkie ryzyka związane z jakością i korzystaniem z Pliku. Depositphotos nie będzie odpowiedzialne za żadne szkody, wydatki ani straty będące wynikiem twojego korzystania z Pliku.
  5. Zgadzasz się przejąć odpowiedzialność i nie występować wobec Depositphotos, jego urzędników, pracowników, współpracowników, udziałowców, dyrektorów, kierowników, członków i dostawców z jakimkolwiek pozwem dotyczącym strat lub wszelkiego rodzaju odpowiedzialności powstałych z twojego użycia Pliku lub dozwolonego dzieła pochodnego. Ponadto zgadzasz się zwolnić Depositphotos z odpowiedzialności za wszelkie koszty i wydatki, na które Depositphotos jest narażone podczas wprowadzania w życie postanowień tej Umowy.
  6. Całkowite maksymalne połączone zobowiązanie i odpowiedzialność za wszelkie roszczenia będzie ograniczona do pięciu tysięcy dolarów amerykańskich (USD $5000).
  11. RÓŻNE
  1. Jeśli zawierasz tą Umowę w imieniu twojego pracodawcy, klienta lub innej strony, gwarantujesz i poręczasz że masz pełne prawo i moc, żeby to zrobić. Jeśli nie masz takiego prawa, cała twoja aktywność w Serwisie będzie uznana za naruszenie tej Umowy.
  2. Ta Umowa podlega władzy i wykładni zgodnie z prawami stanu Floryda, USA, niezależnie od klauzul dotyczących wyboru prawa właściwego. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między prawem, zasadami i regulacjami zagranicznymi, a tymi ze Stanów Zjednoczonych, obowiązują prawa, zasady i regulacje Stanów Zjednoczonych. Do tej Umowy nie mają zastosowania postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Wyłączna jurysdykcja i miejsce właściwe do rozstrzygania wszelkich procesów powstałych na podstawie tej Umowy są w sądach federalnych i stanowych zlokalizowanych w Miami, Floryda, USA i niniejszym obie strony zgadzają się na tą jurysdykcja i miejsce właściwe dla tego celu. Nieważność lub nieegzekwowalność dowolnych postanowień tej Umowy nie wpłynie na pozostałe części niniejszej Umowy.
  3. Ta Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy tobą a Depositphotos w odniesieniu do spraw w niej zawartych. Żadne zrzeczenie się, zezwolenie, modyfikacja lub zmiana warunków tej Umowy nie wiąże Depositphotos, chyba że zostało wyrażone na piśmie i podpisane przez Depositphotos. Zobowiązując się do tej Umowy, zrzekasz się zasad przedstawionych w dowolnych podobnych dokumentach, które są dodane lub niezgodne z zasadami tej Umowy. Wszelkie takie zasady będą uznane przez Depositphotos jako znaczące zmiany do tej Umowy i są odrzucone. Jeśli podpiszesz osobną umowę z Depositphotos, potwierdzoną pieczęcią, Depositphotos ma prawo do zmiany listy dozwolonych i zabronionych wykorzystań Pliku. Wszelkie takie zmiany zostaną opisane i zawarte w zmodyfikowanej umowie; jednak te zmiany nie będą dotyczyły powszechnej Umowy opublikowanej w Serwisie.
  4. Jeśli Depositphotos rozpocznie wszelkie działania lub procedury przeciwko tobie, żeby wyegzekwować lub zinterpretować tą Umowę, Depositphotos nie będzie odpowiedzialne za żadne opłaty, wydatki i prowizje prawników (włączając w to wszelkie związane koszty i wydatki), pojawiające się w związku z uzyskaniem i wyegzekwowaniem wszelkiego osądu lub ładu w ten sposób uzyskanego.
  5. Ta Umowa oraz prawa i obowiązki w niej wymienione nie mogą być przeniesione, w całości lub częściowo przez ciebie bez wcześniejszej pisemnej zgody Depositphotos, każde nieautoryzowane przeniesienie lub transfer będzie zaskarżone.
  6. Ta Umowa i wszystkie związane dokumenty są napisane po angielsku. Wszelkie ich tłumaczenie lub wszelkie wersje w języku innym niż angielski są wyłącznie dla wygody. W przypadku wszelkich niezgodności pomiędzy wersją angielską, a inną wersją, wersja angielska będzie nadrzędna.
  7. Podpisy i nagłówki umieszczone w tej Umowie zostały umieszczone dla ułatwienia pozycji odniesienia i wygody i nie będą brane pod uwagę w tłumaczeniu lub interpretacji tej Umowy.
  8. Pobierając Plik, potwierdzasz że przeczytałeś tą Umowę i zgadzasz się na inne dokumenty regulujące pracę w Serwisie i wykorzystanie Plików.

  ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ TĄ UMOWĄ, POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ I ROZUMIESZ TĄ UMOWĘ I MIAŁEŚ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED ZOBOWIĄZANIEM SIĘ TĄ UMOWĄ. UWZGLĘDNIAJĄC, ŻE DEPOSITPHOTOS ZGADZA SIĘ ZAPEWNIAĆ PLIKI, ZGADZASZ SIĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU ZAWARTYMI W TEJ UMOWIE.

  W SYTUACJI NARUSZENIA ZASAD I WARUNKÓW TEJ UMOWY, DEPOSITPHOTOS ZASTRZEGA SOBIE PRAWO (BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA) DO ZAWIESZENIA TWOJEGO KONTA I ODWOŁANIA LICENCJI NA POBRANE PLIKI.

  JEŚLI MASZ JAKIEŚ WĄTPLIWOŚCI CZY ZAMIERZONE WYKORZYSTANIE PLIKU JEST ZGODNE Z WYBRANĄ LICENCJĄ, PROSIMY O KONTAKT Z NASZĄ OBSŁUGĄ KLIENTA W CELU WYJAŚNIENIA PRZED POBRANIEM JAKIEGOKOLWIEK PLIKU.

  Wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2015

  Sprawdź również tabelę Porównania licencji klikając tutaj.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Ustawienia
  • Zobacz folder
  • Move Folder
  • Edytuj folder
  • Usuń folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: