Kliknij i zadzwoń Live Chat Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Umowa o licencji standardowej i rozszerzonej
 • UMOWA LICENCJI STANDARDOWEJ I ROZSZERZONEJ

  DEFINICJE
  • Plik: Zdjęcie, grafika wektorowa, wideo lub inny materiał oferowany na witrynie www.depositphotos.com.
  • Produkty do odsprzedaży: Produkt, który będzie dystrybuowany w celu osiągnięcia  zysku (odsprzedaż szablonów stron www, T-shirty, książki, kalendarze, itp.)
  • Uwaga: Produkt stworzony na prośbę klienta niekoniecznie jest uznawany za produkt do odsprzedaży. Jednak, jeżeli klient dystrybuuje lub zamierza dystrybuować taki produkt w celu osiągnięcia zysku, uznawany jest za produkt do odsprzedaży. Podczas pracy nad projektem dla klienta, weź pod uwagę docelowe wykorzystanie produktu przed zakupem pliku, żeby określić, jaka licencja będzie właściwa przy zakupie.
  • Produkty do darmowej dystrybucji: Produkt, który będzie dystrybuowany na szeroką skalę bez bez osiągania zysku (darmowe szablony stron www, kartki pocztowe, ulotki, foldery, itp.)
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Każdy plik na witrynie www.depositphotos.com może być kupiony na zasadach licencji standardowej lub rozszerzonej. Kupując plik kupujący otrzymuje niewyłączne, nietransferowalne na całym świecie prawo do wykorzystania go w zakresie określonym przez zakupioną licencję nieograniczoną ilość razy.

  KAŻDA ZAKUPIONA LICENCJA STANDARDOWA LUB ROZSZERZONA JEST LICENCJĄ NA JEDNO STANOWISKO. Licencja na jedno stanowisko autoryzuje jedną (1) osobę (użytkownika) do pobrania i korzystania z zakupionego pliku. Wielu użytkowników nie ma pozwolenia na korzystanie z tego samego konta i dostęp do planów na jedno stanowisko. Każdy użytkownik, który chce mieć dostęp do konta Depositphotos musi mieć swoje własne konto. Istnieją specjalne plany do użytku firmowego i dostępu dla wielu użytkowników dostępne na Depositphotos. Prosimy skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta aby uzyskać więcej szczegółów lub wejdź na stronę Nasze plany i ceny.

  Przestrzegaj tych prostych zasad, żeby wybrać właściwą licencję:

  • Jeżeli plik NIE jest służy do stworzenia produktu do odsprzedaży ani do darmowej dystrybucji, licencja standardowa jest zawsze odpowiednia.
  • Jeżeli plik służy do stworzenia produktu do odsprzedaży lub darmowej dystrybucji:
  • jeżeli plik odgrywa podrzędną rolę w produkcie, odpowiednia jest licencja standardowa;
  • jeżeli plik odgrywa główną rolę w produkcie, odpowiednia jest licencja rozszerzona.

  Jeżeli zakupiony plik NIE służy do stworzenia produktu do odsprzedaży ani do darmowej dystrybucji,rola zakupionego pliku w produkcie (główna rola lub podrzędna rola) NIE MA znaczenia. Dla tego rodzaju wykorzystań zawsze odpowiednia jest licencja standardowa.

  Jeżeli zakupiony plik służy do stworzenia produktu do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, ważne jest określenie roli pliku w produkcie. Jeżeli jest to podrzędna rola, plik musi być zakupiony na licencji standardowej. W sytuacji, gdy jest to główna rola, plik musi zostać koniecznie zakupiony na licencji rozszerzonej.

  ROZRÓŻNIANIE MIĘDZY „GŁÓWNĄ ROLĄ” A „PODRZĘDNĄ ROLĄ”

  Rola, jaką plik odgrywa w produkcie jest uzależniona od wartości, jaką plik dodaje do produktu i tego, na ile plik wpływa na decyzję klienta w wyborze tego konkretnego produktu spośród innych, podobnych produktów.

  • Podrzędna rola: uznaje się, że plik odgrywa podrzędną rolę w produkcie, jeżeli plik jest dodatkową częścią produktu, nie dodaje znaczącej wartości do produktu i nie wpływa na preferencje klienta do wyboru tego konkretnego produktu.
  • Główna rola: uznaje się, że plik odgrywa główną rolę w produkcie, jeżeli plik jest podstawową, definiującą lub ważną częścią produktu, zwiększa wartość samego produktu lub wpływa na preferencje klienta do wyboru tego konkretnego produktu.
  1. LICENCJA STANDARDOWA

  Licencja standardowa pozwala na wykorzystanie zakupionego pliku do stworzenia wszelkiego rodzaju produktów (za wyjątkiem produktów do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje do niego wartość).

  Wykorzystanie zakupionego pliku zgodnie z warunkami licencji standardowej:

  Ilość kopii lub odbitekBez ograniczeń
  Ilość kopii lub wyświetleń w użyciu elektronicznymBez ograniczeń
  Maksymalny dozwolony rozmiar pliku (rozdzielczość) do użytku elektronicznegoNieograniczone (rozdzielczość nie powinna przekraczać rozdzielczości wyświetlacza urządzenia na którym ma być wyświetlane)
  Tworzenie wszelkich produktów, poza produktami do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje mu wartościDozwolone
  Tworzenie produktów do odsprzedaży lub produktów do darmowej dystrybucji gdzie plik odgrywa podrzędną rolę w produkcie.Dozwolone
  Tworzenie produktów do odsprzedaży lub produktów do darmowej dystrybucji gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje mu wartości.Zabronione

  Przykłady dozwolonego wykorzystania:

  • Użycie cyfrowe: artykuły lub publikacje na blogach lub stronach internetowych; banery reklamowe; wygaszacze ekranu; tapety; oprogramowanie (na komputery lub urządzenia mobilne); e-kartki lub e-maile; e-booki; prezentacje (PowerPoint, Flash itp.); filmy, wideo lub reklamy telewizyjne; nieoficjalne logo itp.
  • Użycie drukowane: ogłoszenia w gazetach lub czasopismach; drukowane materiały reklamowe; okładki lub ilustracje do książek, gazet i czasopism; wizytówki; ulotki; plakaty; okładki CD/DVD; opakowania lub etykiety produktów; papeteria; foldery; notesy; długopisy; ołówki; naklejki, zawieszki; kalendarze; kubki lub szklanki; podkładki pod myszy; t-shirty, ubrania, itp.
  2. LICENCJA ROZSZERZONA

  Licencja rozszerzona pozwala na wykorzystanie zakupionego pliku do stworzenia produktów do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje do niego wartość.

  Wykorzystanie zakupionego pliku zgodnie z warunkami licencji rozszerzonej:

  Ilość kopii lub odbitekBez ograniczeń
  Ilość kopii lub wyświetleń w użyciu elektronicznymBez ograniczeń
  Maksymalny dozwolony rozmiar pliku (rozdzielczość) do użytku elektronicznegoNieograniczone (rozdzielczość nie powinna przekraczać rozdzielczości wyświetlacza urządzenia na którym ma być wyświetlane)
  Tworzenie produktów do odsprzedaży lub produktów do darmowej dystrybucji gdzie plik odgrywa podrzędną rolę w produkcieDozwolone
  Tworzenie produktów do odsprzedaży lub produktów do darmowej dystrybucji gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje mu wartościDozwolone

  Przykłady dozwolonego wykorzystania:

  • Użycie cyfrowe: szablony banerów reklamowych; szablony interentowe; szablony dokumentów; szablony prezentacji (PowerPoint, Flash, itp.); inne szablony; wygaszacze ekranu; tapety; oprogramowanie (na komputery lub urządzenia mobilne); e-kartki lub e-maile; e-booki; filmy lub wideo, itp;
  • Użycia drukowane: książki składające się głównie z ilustracji; plakaty; papeteria; teczki; notesy; długopisy; ołówki; naklejki; zawieszki; kalendarze; kubki i szklanki; podkładki pod myszy; t-shirty; ubrania, itp.
  PRZYKŁADY

  Te przykłady mogą ułatwić określenie, czy potrzebujesz licencji standardowej, czy rozszerzonej:

  • Ty (lub Twój klient) chcesz kupić plik, żeby stworzyć z niego obrazek do książki przeznaczonej do odsprzedaży w sklepach. Jeżeli kupujący zdecyduje się na zakup książki przede wszystkim ze względu na jej zawartość, a nie ze względu na jej okładkę lub ilustracje w środku, plik będzie odgrywał podrzędną rolę (licencja standardowa). Jednak jeżeli książka składa się przede wszystkim z ilustracji, wtedy obrazy są powodem, dla którego kupowana jest książka; wtedy plik odgrywa główną rolę (licencja rozszerzona).
  • Ty (lub Twój klient) chcesz kupić plik, żeby stworzyć obraz, który będzie nadrukowany na t-shircie przeznaczonym do odsprzedaży w sklepach, a plik jest istotnym elementem całego projektu. Ponieważ kupujący decyduje się na zakup t-shirta głównie z powodu obrazu nadrukowanego na nim, plik odgrywa główną rolę (licencja rozszerzona).
  • Ty (lub Twój klient) chcesz kupić plik, żeby stworzyć obraz do ulotki do  darmowej dystrybucji (na przykład, ogłoszenie dotyczące wydarzenia). Ponieważ ludzie są głównie zainteresowaniu informacjami podanymi w ulotce, a nie obrazami wykorzystanymi w projekcie ulotki, plik odgrywa podrzędną rolę (licencja standardowa). Ten przykład ma zastosowanie również do wielu innych drukowanych materiałów, włączając, ale nie ograniczając się do: materiałów reklamowych; okładek lub ilustracji do książek, gazet i czasopism; wizytówek; ulotek; okładek CD/DVD; opakowań i etykiet produktów itp.
  • Ty (lub Twój klient) chcesz kupić plik do wykorzystania w programie do darmowej dystrybucji (przez darmowy upload) na Twojej stronie internetowej. Jeżeli klienci są zainteresowani samym programem, a nie obrazami, jakie zostały wykorzystane jako część projektu, wtedy obraz odgrywa podrzędną rolę (licencja standardowa). Jeżeli plik, który kupisz będzie odgrywał główną rolę (na przykład, w generatorze wygaszaczy ekranu), musisz mieć licencję rozszerzoną.
  • Ty (lub Twój klient) chcesz kupić plik do wykorzystania w projekcie e-kartki lub pocztówki do darmowej dystrybucji, a produkt jest ciekawy głównie z powodu ilustracji, obraz odgrywa główną rolę (licencja rozszerzona).
  NOTKA O PRAWACH AUTORSKICH

  Jeśli zakupiony plik jest wykorzystywany do celów Editorial (artykuły lub publikacje na blogach lub stronach internetowych, w gazetach, magazynach itp. lub w telewizji), obok pliku lub na końcu artykułu musi być umieszczona notka o prawach autorskich. Musi ona zawierać następujący tekst: „© Depositphotos.com/[Nazwa lub nazwisko dostawcy]".

  TYLKO DO UŻYCIA EDITORIAL

  Pliki oznaczone „Tylko do użycia editorial” są sprzedawane na zasadach licencji standardowej i nie są dopuszczone do użycia komercyjnego i reklamowego. Te pliki mogą zawierać obrazy ludzi bez Zgody na wykorzystanie wizerunku Model Release, własność prywatną, znane marki i inne chronione elementy dla których Depositphotos może nie posiadać specjalnych pozwoleń wymaganych do wykorzystania komercyjnego lub reklamowego.

  Przykłady dozwolonego wykorzystania plików „tylko do użycia editorial”:

  • Publikacje: gazety, magazyny itp.; artykuły lub publikacje na blogach lub stronach internetowych; artykuły w encyklopediach, podręcznikach, niekomercyjne wykorzystania związane z ważnymi wydarzeniami; niekomercyjne prezentacje, programy telewizyjne, wykorzystania osobiste.

  Przykłady zakazanego wykorzystania plików „tylko do użycia editorial”:

  • Wszelkie cele komercyjne; produkty reklamowe lub marketingowe, produkty, promocje marek.
  WŁASNOŚĆ

  Fakt zakupu pliku daje kupującemu niewyłączną licencję na nieograniczony okres czasu na nieograniczonym terytorium, bez prawa do udostępnienia lub sublicencjonowania pliku stronom trzecim i pozwala na wykorzystanie pliku w tworzeniu dowolnego produktu; jednak nie przenosi własności lub intelektualnych praw własności autora do pliku. Wszystkie prawa do pliku, włączając własność i inne prawa własności intelektualnej pozostają u Depositphotos i/lub dostawcy pliku.

  ZAKAZANE WYKORZYSTANIA PLIKU

  W żadnych okolicznościach pliki NIE mogą być wykorzystane do następujących celów:

  • Udostępnianie zakupionego pliku do darmowego pobrania;
  • Stworzenie takich możliwości, żeby plik został wyciągnięty z produktu;
  • Transfer lub odsprzedaż stronom trzecim lub sublicencjonowanie praw do pliku;
  • Pozwolenie stronom trzecim na dostęp do pliku w celu dalszego wykorzystania;
  • Żeby umieścić niezmodyfikowany plik w e-formacie z rozdzielczością większą niż rozdzielczość wyświetlacza urządzenia na którym ma być wyświetlane;
  • Tworzenie oficjalnego logo, nazwy firmy lub znaku handlowego;
  • Pokazywanie osób zobrazowanych w plikach w potencjalnie delikatnych okolicznościach, które mogą być uznane za obraźliwe lub niepochlebne wobec tej osoby (np. związane w chorobami fizycznymi lub umysłowymi, sprawami społecznymi, seksualnymi lub sugerującymi aktywność lub preferencje seksualne, przestępczością, molestowaniem fizycznym lub psychicznym czy zaburzeniami odżywiania);
  • Cele pornograficzne;
  • Wszelkie cele nielegalne;
  • Mailingi spamowe;
  • Rzeczy lub produkty używane do promowania rasizmu lub innych dyskryminujących praktyk, które mogą zakłopotać osobę lub modela w pliku lub dostawcę pliku;
  • Użycie, pokazywanie i umieszczanie materiałów w sposób, który prowadziłby do przekonania, że model w pliku aprobuje lub popiera produkty lub usługi przedsiębiorstwa lub znaku handlowego.

  JEŻELI MIMO WSZYSTKO NIE JESTEŚ PEWIEN, CZY OKREŚLONE WYKORZYSTANIE JEST DOZWOLONE CZY TEŻ NIE  NA WARUNKACH KTÓREJŚ Z LICENCJI, PROSIMY SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ OBSŁUGĄ KLIENTA W CELU WYJAŚNIENIA PRZED ZAKUPEM PLIKU.

  Sprawdź również tabelę Porównania licencji klikając tutaj.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Edytuj
  • Zobacz folder
  • Usuń folder
  • Edytuj folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: