Kliknij i zadzwoń Live Chat Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Umowa partnerska
 • UMOWA PARTNERSKA

  Niniejsza Umowa partnerska („Umowa”) zawiera wszystkie zasady i warunki regulujące Twój udział jako użytkownika przyciągającego nowych odwiedzających („poleconych”, np. dostawców i/lub kupujących) na witrynę Depositphotos („witryna”) w celu uzyskania wynagrodzenia w ramach Programu partnerskiego Depositphotos. Niniejsza Umowa jest rozszerzeniem Umowy członkowskiej, Warunków dostawy i Warunków korzystania z serwisu, podobnie jak wszystkich innych porozumień pomiędzy Tobą jako użytkownikiem, a Depositphotos. Jeżeli paragrafy i postanowienia tej Umowy są w konflikcie z postanowieniami Umowy członkowskiej lub Warunków korzystania z serwisu, postanowienia Umowy partnerskiej będą miały pierwszeństwo.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo udziału w Programie partnerskim Depositphotos po akceptacji zasad i ograniczeń tej Umowy. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z zasadami tej Umowy, ma zakaz brania udziału w Programie partnerskim (używania linków polecających lub banerów i otrzymywania wynagrodzenia za przyciąganie nowych klientów). Nie akceptowanie tej Umowy nie wpływa na inne obowiązujące Umowy i Warunki korzystania z serwisu dostarczone przez Depositphotos. Stając się uprawnionym do udziału w Programie partnerskim, użytkownik tym samym wyraża zgodę na tą Umowę.

  Depositphotos ma wyłączne prawo do przeglądania i poprawiania obecnej Umowy w dowolnym momencie i bez zawiadamiania użytkownika oraz na umieszczania najnowszej jej kopii na witrynie. Niniejszym użytkownik zgadza się, że aby uzyskać pełne i aktualne informacje odnośnie zasad programu, będzie regularnie przeglądał tą Umowę na witrynie. Wszelkie wykorzystanie zasobów programu (linków, banerów, itp.) następujące po publikacji zmian do tej Umowy wskazuje na zgodę użytkownika na zmiany. Jeżeli z jakichkolwiek powodów użytkownik nie akceptuje dłużej zasad programu, zgadza się natychmiast przerwać wszelkie uczestnictwo w programie.

  1. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU PARTNERSKIEGO

  Aby nowy użytkownik („polecony”) został zarejestrowany jako polecony, muszą zostać spełnione następujące wymagania techniczne:

  • Polecony musi przybyć na witrynę poprzez link polecający (bez względu na to, czy link jest umieszczony na stronie witryny, czy jego źródłem jest e-mail, ogłoszenie banerowe lub inny link, czy też zostało skopiowane do przeglądarki ręcznie);
  • Nowa rejestracja poleconego musi mieć miejsce nie później niż 72 godziny po wizycie poleconego poprzez link polecający;
  • Na komputerze nowego poleconego muszą być aktywne ciasteczka (np. nie mogą być usunięte w czasie między przybyciem użytkownika na witrynę, a rejestracją użytkownika).

  W sytuacji, kiedy te wymagania techniczne zostaną spełnione, a nowy polecony trafia i rejestruje się na witrynie poprzez link użytkownika, nowy polecony będzie odnotowany w bazie danych Depositphotos jako polecony użytkownika i będzie włączony w statystyki poleconych w celu monitorowania korzystania z witryny i kalkulowania wynagrodzenia.

  2. WYNAGRODZENIE ZA PRZYCIĄGANIE UŻYTKOWNIKÓW

  Użytkownik Depositphotos, który przyciągnie nowych poleconych otrzyma wynagrodzenie jak opisano na stronie http://depositphotos.com/referral.html.

  3. PROCEDURA WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA

  Wszystkie wynagrodzenia za Program partnerski są automatycznie dodawane do konta dostawcy użytkownika i mogą zostać wypłacone zgodnie ze standardowymi procedurami, kiedy saldo wynosi 50 $ lub więcej.

  4. ZAKAZANE DZIAŁANIA

  Przyzwalając na warunki tej Umowy, użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał ani wprowadzał żadnych niezamawianych masowych maili, e-maili lub komunikatorów („spam”) w celu przyciągania nowych poleconych. W przypadku uzasadnionych skarg na spam, użytkownik utraci uczestnictwo w Programie partnerskim i utraci całe zarobione wynagrodzenie zarejestrowane na koncie użytkownika.

  Depositphotos nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania, jakie wykonuje użytkownik z banerami, logo, linkami i innymi elementami designu i własności intelektualnej witryny.

  Jako członek Programu partnerskiego, użytkownik potwierdza i gwarantuje, że w żadnym razie nie będzie podawał się za pracownika, managera, konsultanta lub kontraktora Depositphotos, ani nie będzie wykonywał żadnych działań, które mogłyby być zinterpretowane jako wykonywane przez pracowników, managerów, konsultantów lub kontraktorów Depositphotos

  Użytkownik zgadza się i rozumie, że jego zgoda na niniejszą Umowę i uczestnictwo w Programie partnerskim w żaden sposób nie oznacza relacji zatrudnienia, spółki lub innej umowy/układu biznesowych pomiędzy użytkownikiem, a Depositphotos poza wyraźnie określonymi w zasadach tej Umowy.

  Użytkownik potwierdza także, że nie będzie korzystał z zapytań marki Depositphotos w wyszukiwarkach i reklamach kontekstowych; zabronione jest wykorzystywanie wszystkich nazw marek posiadanych przez Depositphotos w płatnych kampaniach wyszukiwań, zarówno w słowach kluczowych jak i w kopiach ogłoszeń.

  5. PROCEDURA REKOMPENSATY

  Użytkownik zgadza się zapłacić i przejąć odpowiedzialność, chronić i popierać Depositphotos (jego managerów, pracowników, udziałowców, partnerów, itp.) w przypadku jakichkolwiek żądań, odpowiedzialności, strat i wydatków (włączając w to opłaty za prawników ze strony klienta i adwokata) będących rezultatem wszelkiego znanego lub nieznanego naruszenia zasad i warunków tej Umowy

  Depositphotos zastrzega sobie prawo do objęcia kontroli i obrony wszelkiej sprawy lub żądania rekompensaty lub odszkodowania od użytkownika, na koszt użytkownika. Użytkownik zgadza się na współpracę z obroną Depositphotos w przypadku takiego roszczenia.

  6. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

  Witryna jest obsługiwana, zarządzana i kontrolowana przez Depositphotos Inc., z główną siedzibą w stanie Floryda, USA. Witryna jest dostępna do korzystania z niej w każdym kraju na świecie. Jako że systemy regulacji każdego kraju mają różne prawa i akty podrzędne, które mogą różnić się od praw stanu Floryda, wchodząc na witrynę, użytkownik zgadza się na to, że niniejsza Umowa podlega prawom stanu Floryda. Do tej Umowy nie mają zastosowania postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

  Użytkownik zgadza się obsłużyć i zareagować na wszystkie potrzebne zawiadomienia wysłane do niego na adres pocztowy podany przez niego podczas rejestracji na witrynie. Użytkownik zgadza się powstrzyma od:

  • Wszelkich praw, które mógłby mieć do procesu lub wyniku procesu sądowego;
  • Brania udziału lub organizowania wszelkich zbiorowych pozwów przeciwko Depositphotos w związku z pracą witryny, postanowieniom tej Umowy lub wszelkich innych umów tutaj uznawanych.

  Wszelkie konflikty narosłe w związku z ważnością tej Umowy, włączając bez ograniczeń jej interpretację, wykonanie lub decyzje wykonawcze, naruszenia i implementacje będą poddane pod postępowanie rozjemcze stanu Floryda, USA. Jeżeli któreś z postanowień tej Umowy całkowicie lub częściowo nie mogą zostać zrealizowane na terytorium określonego kraju, a strony nie są w stanie dojść do porozumienia, sprawa będzie rozwiązana przez proces sądowy.

  Jeżeli Depositphotos będzie musiało skorzystać z innego sądu niż polubowny aby odzyskać należne opłaty lub wyegzekwować swoje prawa, użytkownik zgadza się zwrócić wszystkie wydatki, płatności i opłaty w przypadku wygranej Depositphotos.

  7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Dostawca potwierdza, że poza zasadami tej Umowy, zapoznał się z Warunkami korzystania z serwisu i innymi umowami, do których odnosi się ta Umowa i zgadza się z ograniczeniami w nich wspomnianymi.

  Brak rezultatu działań wykonywanych przez Depositphotos do organizowania lub kontrolowania ścisłego wypełniania postanowień tej lub powiązanych umów nie będzie i nie może być uznawane za odrzucenie wszelkich praw i warunków.

  8. KONTAKT

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z postanowieniami tego dokumentu, prosimy o kontakt z Depositphotos przy użyciu poniższych informacji kontaktowych.

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Lub użycie formularza Kontakt

  9. POTWIERDZENIE UMOWY

  AKCEPTUJĄC TO POROZUMIENIE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ TĄ UMOWĘ, ROZUMIE JĄ I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED JEJ AKCEPTACJĄ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU ZAWARTYMI W TEJ UMOWIE. PONADTO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JEST TO PEŁNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE ZGODY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM, A DEPOSITPHOTOS, KTÓRE ZASTĘPUJE WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE POROZUMIENIA, USTNE LUB PISEMNE I JAKĄKOLWIEK INNĄ KOMUNIKACJĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I DEPOSITPHOTOS ODNOSZĄCĄ SIĘ DO TEMATU TEGO POROZUMIENIA.

  Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim. Dokumenty zostały przetłumaczone na inne języki dla wygody użytkowników nie mówiących po angielsku. Jeżeli są nieścisłości pomiędzy wersją angielską, a wersją przetłumaczoną, wersja angielska jest nadrzędna wobec przetłumaczonej.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Edytuj
  • Zobacz folder
  • Usuń folder
  • Edytuj folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: