Kliknij i zadzwoń Czat na żywo Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Umowa o bezpłatnym abonamencie
 • UMOWA O BEZPŁATNYM ABONAMENCIE

  Niniejszy dokument reguluje prawa i odpowiedzialność kupujących korzystających z 7-dniowego bezpłatnego abonamentu oferowanego przez Depositphotos. Godząc się na ten dokument potwierdzasz swoją zgodę i akceptację jego postanowień w swoim własnym imieniu i w imieniu organizacji, którą (które) reprezentujesz, posiadających lub zarządzających abonamentem, o którym mowa. W takich przypadkach kiedy organizacja, firma spółka lub jakaś inna jednostka prawna posiada lub zarządza abonamentem, użytkownik przyjmuje do wiadomości i gwarantuje, że uzyskał konieczne upoważnienie, aby zawierać takie porozumienie.

  1. INFORMACJE I DEFINICJA

  Bezpłatny abonament jest czasowym abonamentem oferowanym użytkownikowi bez opłat, w celu zapoznania go z witryną i usługami Depositphotos. Bezpłatny abonament jest oparty na standardowym planie abonamentowym z jedynym ograniczeniem, którym jest czas trwania abonamentu. W ramach bezpłatnego abonamentu użytkownikowi daje się możliwość pobierania do pięciu plików dziennie, co w sumie daje 35 plików. Użycie bezpłatnego abonamentu jest wolne od opłat lub zobowiązań i nie nakłada na użytkownika dodatkowych lub szerszych odpowiedzialności lub ograniczeń.

  2. WYMAGANIA TECHNICZNE

  Żeby otrzymać Darmowy okres próbny, użytkownik powinien zrobić poniższe:

  • Podczas rejestracji nowego konta kupującego, wybierz „Tak, chcę się zarejestrować na 7-dniowy bezpłatny abonament” i wypełnij odpowiednie pola w formularzu rejestracji. Możesz też aktywować bezpłatny abonament później, klikając na link abonamentu w Menu kupującego w dowolnym momencie;

  Informacje o aktywacji bezpłatnego abonamentu, jego utracie ważności, ilości pobrań i więcej znajdziesz w Menu kupującego > abonament lub w zakładce Twój abonament.

  3. AKCEPTACJA BEZPŁATNEGO ABONAMENTU

  Akceptując zasady i warunki tej Umowy i aktywując bezpłatny abonament, uznajesz, że po wygaśnięciu 7-dniowego okresu, bezpłatny abonament zostanie automatycznie zamieniony na jeden z naszych standardowych planów abonamentowych. Szczegółowy plan abonamentowy, na który będzie zamiana, jest opisany na stronie rejestracji bezpłatnego abonamentu albo podczas rejestracji, albo poprzez Menu kupującego > abonament. Kiedy zostanie aktywowany nasz standardowy plan abonamentowy, opłata za nowy abonament zostanie automatycznie pobrana z powiązanego konta SegPay.

  W sytuacji gdy nie życzysz sobie zamiany bezpłatnego abonamentu w standardowy plan abonamentowy, masz opcję anulowania swojego bezpłatnego abonamentu 24 godziny przed jego wygaśnięciem bez żadnych opłat ani zobowiązań. Jeżeli anulujesz, Twój bezpłatny abonament zostanie zamknięty.

  Bez względu na to, gdzie znajdujesz się fizycznie, dzień w którym aktywujesz swój bezpłatny abonament jest jego pierwszym dniem, a dni abonamentowe zmieniają co 24 godziny.

  Bezpłatny abonament może być wykorzystany tylko raz przez jedną osobę.

  Ważne: Depositphotos nie będzie wysyłał żadnych ostrzeżeń dotyczących automatycznej zmiany abonamentu żadnymi kanałami komunikacji (e-mail, list, telefon, fax, itp.), nie może być również pociągnięty do odpowiedzialności za zaniechanie anulowania abonamentu. To do Ciebie należy kontrolowanie momentu wygaśnięcia 7-dniowego okresu próbnego.

  4. KORZYSTANIE Z PLIKÓW W BEZPŁATNYM ABONAMENCIE

  Bezpłatny abonament działa dokładnie tak samo jak standardowy plan abonamentowy. W czasie bezpłatnego abonamentu możesz pobierać wszystkie rozmiary plików JPEG i obrazów wektorowych.

  Pliki pobrane za pomocą bezpłatnego abonamentu są oferowane do użycia na warunkach licencji standardowej.

  Dozwolone użycie:

  • wydruki, plakaty i inne reprodukcje do użytku osobistego, zastosowania reklamowe i promocyjne, z włączeniem materiałów wydrukowanych, opakowań produktów, prezentacji, filmów i prezentacji wideo, reklam, katalogów, ulotek, promocyjnych kartek z pozdrowieniami i promocyjnych kartek pocztowych (pod warunkiem, że nie są do odsprzedaży, licencjonowania lub innej dystrybucji);
  • zastosowania w mediach drukowanych, jak książki, okładki książek, magazyny, gazety, artykuły, newslettery oraz wideo, transmisje i pokazy teatralne;
  • publikacje elektroniczne lub online, włączając strony internetowe (ale tylko kiedy rozdzielczość takiego Obrazu jest ograniczona do 1024 x 768); oraz
  • wszelkie inne zastosowania pisemnie zatwierdzone przez Depositphotos.

  Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dozwolonego użycia konkretnego pliku, kupujący powinien natychmiast skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Depositphotos w celu wyjaśnienia.

  Zabronione użycie:

  • Wykorzystanie plików lub ich elementów w projektach przeznaczonych na sprzedaż, włączając projekty szablonów aplikacji, stron, kartek elektronicznych, wizytówek, ulotek, itp. niezależnie od sposobu ich dystrybucji lub sprzedaży (włączając sprzedaż online);
  • Wykorzystanie plików lub ich części w produktach na sprzedaż, jak t-shirty, kubki, plakaty, itp. lub w miejscach przeznaczonych do sprzedaży lub promocji takich produktów;
  • Wykorzystanie pliku lub jego części jako znaku towarowego lub znaku firmowego (w całości lub części), jako nazwę firmy, jako logo lub jako nazwę handlową produktu;
  • Wykorzystanie materiałów do tworzenia plakatów lub innych produktów drukowanych na sprzedaż, odsprzedaż, licencjonowanie lub dystrybucję innymi sposobami w celu czerpania zysku;
  • Wykorzystanie materiałów w produkcji wszelkich produktów, jeżeli następstwem takiego wykorzystania będzie powtarzane i wielokrotne użycie i dystrybucja pliku (na przykład wykorzystanie w tworzeniu szablonów stron www lub kartek internetowych), lub w inny sposób będzie dawało dostęp do nich stronom trzecim, które będą mogły z nich korzystać lub je reprodukować;
  • Wykorzystanie materiałów w celach, które mogą być uznane przez Depositphotos (w granicach prawa) jako nieprzyzwoite, deprymujące, przestępcze, niemoralne, oszczercze, itp., lub w celach, które mogłyby mieć negatywny wpływ na reputację lub własność osób przedstawionych na tych materiałach;
  • Wykorzystanie, pokazanie lub umieszczenie materiałów, które:
   • Sugerują wsparcie lub rekomendację użycia produktów lub usług określonego przedsiębiorstwa lub znaku handlowego;
   • Pokazują osobę/modela w potencjalnie lub faktycznie obraźliwym, nieprzyzwoitym lub prowokacyjnym aspekcie. To dotyczy plików społecznych, seksualnych, religijnych lub jakichkolwiek innych preferencji, aspektów zdrowia fizycznego lub psychicznego, czy też nadużycia narkotyków, nikotyny, alkoholu, itp.
  • Zmiana, rekompilacja lub skasowanie kodu programu użytego w materiale;
  • Skasowanie znaku wskazującego na właściciela, prawa i prawa autorskie oraz powiązane prawa niezależnie od ich lokalizacji, w lub na materiale;
  • Przekazanie licencji, transfer i dystrybucja materiałów podlegających prawom nakazanym i umieszczonym w tej Umowie;
  • Umieszczenie, instalacja lub użycie materiałów jednocześnie w więcej niż jednym miejscu, udostępnienie materiałów poprzez zasoby sieciowe innym użytkownikom;
  • Wykorzystanie materiałów w taki sposób, że pozwala ono na pobranie, transmisję, dystrybucję, zmianę lub inne podobne sposoby wymiany plików, włączając, ale nie ograniczając do użycia w przenośnych urządzeniach magazynujących;
  • Wykorzystanie zmienionego materiału bez umieszczenia na pliku następującej uwagi: «©Depositphotos/Nazwa artysty», lub
  • Reprodukcja materiału osobiście lub wraz ze stronami trzecimi w ilości przekraczającej 500 000 sztuk (bez uzyskania odpowiedniej licencji rozszerzonej). Jeżeli ma miejsce taka sytuacja, kupujący jest zobowiązany zapłacić 0,01 $ jako rekompensatę za każdą dodatkowo reprodukowaną kopię. Materiały można wykorzystywać bez ograniczeń w gazetach, magazynach, reklamie internetowej oraz transmisjach w telewizji i Internecie i w przestawieniach teatralnych.
  5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Podpisując tą Umowę, kupujący wyraża zgodę i akceptację zasad i warunków opisanych w tej Umowie i zgadza się na bycie związanym literą i duchem parametrów i ograniczeń ustalonych w niniejszej Umowie.

  Brak wprowadzenia w życie przez Depositphotos jakiegoś postanowienia z tej lub powiązanych Umów nie będzie i nie może być uznawane za zaniechanie jakichkolwiek praw lub warunków i nie zaprzeczy wprowadzeniu jakiegokolwiek innego postanowienia jako określonego przez Depositphotos.

  Umowa jest przeznaczona dla kupującego i rozciąga się na wykonawców Kupującego, pracowników i prawomocnych przedstawicieli kupującego i nie może być im przekazana bez wcześniejszej pisemnej zgody Depositphotos.

  6. ANULOWANIE BEZPŁATNEGO ABONAMENTU

  Anulujesz bezpłatny abonament w dowolnym momencie logując się na swoje konto i wchodząc w Menu kupującego > abonament i wybierając Aktywne konto w zakładce Historia abonamentu. To poprowadzi Cię na Twoje konto SegPay, gdzie możesz anulować płatność i zakończyć swój abonament. Możesz także anulować wchodząc bezpośrednio na swoje konto SegPay.

  7. KONTAKT

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z postanowieniami tego dokumentu, prosimy o kontakt z Depositphotos przy użyciu poniższych informacji kontaktowych.

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Lub użycie tego linku Kontakt.

  8. POTWIERDZENIE UMOWY

  AKCEPTUJĄC TO POROZUMIENIE, KUPUJĄCY POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ TĄ UMOWĘ, ROZUMIE JĄ I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED JEJ AKCEPTACJĄ. UWZGLĘDNIAJĄC, ŻE DEPOSITPHOTOS ZGADZA SIĘ ZAPEWNIAĆ ZAWARTOŚĆ, KUPUJĄCY ZGADZA SIĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU ZAWARTYMI W TEJ UMOWIE. PONADTO KUPUJĄCY ZGADZA SIĘ, ŻE JEST TO PEŁNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE ZGODY POMIĘDZY KUPUJĄCYM, A DEPOSITPHOTOS, KTÓRE ZASTĘPUJE WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE POROZUMIENIA, USTNE LUB PISEMNE I JAKĄKOLWIEK INNĄ KOMUNIKACJĘ MIĘDZY KUPUJĄCYM I DEPOSITPHOTOS ODNOSZĄCĄ SIĘ DO TEMATU TEGO POROZUMIENIA.

  Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim. Dokumenty zostały przetłumaczone na inne języki dla wygody użytkowników nie mówiących po angielsku. Jeżeli są nieścisłości pomiędzy wersją angielską, a wersją przetłumaczoną, wersja angielska jest nadrzędna wobec przetłumaczonej.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Ustawienia
  • Zobacz folder
  • Move Folder
  • Edytuj folder
  • Usuń folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: